Photoen Grupp > Hau Huka 2011

Dest Joer hate mir eisen 1. Gruppecamp zu Pënsch! D’Thema waren d’Indianer nom Motto HAU HUKA wat souvill heescht ewéi ech si bereet an ech färte net.80 Guiden a Scouten hun 1 Woch laang zesumme gelaacht, gebaut, gekacht, gespullt, geschafft, gespillt, geschwat, gesongen, asw.

Expected response code 200, got 403 Authorization required