Photoen Wëllefcher > Alien-Camp 2013

Tëscht Cruchten an dem Rouscht ass een UFO gecrasht … awer voll! Genau op där Plaatz wou d’Wëllefcher aus dem Grupp Saint Michel vu Miersch dëst Jôer hire Summercamp haaten. Zwee Aliens hun de Crash iwerlieft, mä hirt Raumschëff ass futti. Eis Wëllefcher hun sech bereedt erklärt fir deenen zwee Ausserirdeschen ze hëllefen. Si sinn op verschidde Planéiten geflunn fir do Material ze fannen, fir dass d’Raumschëff nees kann geflëckt ginn. Fënnef Deeg voller Iwerraschungen.

Expected response code 200, got 403 Authorization required